NOVA SOLIDARNOST JE NAJVIŠE POTREBNA UGROŽENIMA I „ISKLJUČENIMA“ U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

25.11.2019. Beograd

Održano okupljanje prijatelja i saradnika Novog Optimizma u Sajanu.

Pokret „Novi Optimizam“ je u subotu 23.11. organizovao okupljanje prijatelja i saradnika sa ciljem druženja i otvorenog razgovora o širenju mreže Nove solidarnosti među pojedincima i organizacijama širom Srbije. Koorganizator i domaćin skupa bio je Centar za omladinske susrete i obrazovanje, koji nas je ugostio u svojim prostorijama u mestu Sajan kod Kikinde.

Razgovor je isped domaćina otvorila Biljana Stepanov, dok je Branislav Guta Grubački, osnivač „Novog Optimizma“, predstavio učesnike i za svakog dao obrazloženje zašto su tu i o kojim temama će se govoriti. Kroz priče o akcijama koje je „Novi Optimizam“ realizovao zajedno sa prisutnim pojedincima i organizacijama koje oni predstavljaju, Grubački je istovremeno napravio i rekapitulaciju aktivnosti Novog Optimizma u proteklom periodu. Nikola Tamburkovski je kroz prezentaciju učesnicima približio inicijativu o Novoj solidarnosti, koju je Novi Optimizam pokrenuo još 2014. godine, a koja će okupiti sve društvene aktere koji su ugroženi i „isključeni“ iz svojih lokalnih zajednica. Na to su se nadovezale aktivistkinje i novinarke iz Novog Sada i autorke emisije „Žena u kutiji“, Milica Kravić i Tamara Srijemac, potencirajući važnost udruživanja aktivista i srodnih organizacija, pogotovo onih koji se bave ženskim pravima.

Ključne teme o kojima se govorilo bile su: koji su ključni oblici aktivizma zasnovani na solidarnošću koje bi trebalo potencirati u narednom periodu, kako uključiti što veći broj građana na lokalnom nivou, kakav bi trebalo da bude odnos aktivističkih mreža prema politici i političkim organizacijama i druge. Međutim, kao najvažnija je istaknuta potreba da se Nova solidarnost približi ugroženim i diskriminisanim građanima koje je društvo zaboravilo, koji nemaju prostora i resursa da deluju u javnom životu, kao što su penzioneri, siromašni, ljudi koji su suočeni sa deložacijama, žene koje trpe porodično nasilje i drugi pojedinci i grupe kojima je iznad svega potrebna solidarnost.

Među govornicima na ove i druge teme istakli su se bivša rektorka Univerziteta u Novom Sadu Fuada Stanković, producent i izdavač Jovan Gvero, Dušan Kokot iz pokreta „Građanski preokret“ iz Zrenjanina, novinarka iz Novog Sada Gabrijela Lešić, aktivisti Društvenog centra NNK iz Beograda Višnja Janošević i Nikola Radivojević i drugi.

Prijava za Bilten

Please enable the javascript to submit this form